ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Náměty pro práci

V této části naší prezentace Vám chceme ukázat práci našich dvou asistentek pedagoga, které pracují každá s jedním žákem s diagnózou autismus. Připravují pro ně pomůcky, které žákům pomáhají s osvojováním učiva. Pracují podle TEACCH programu (strukturované učení). Jeden žák je ve 4. ročníku a druhý v 9. ročníku a vyučování probíhá podle ŠVP pro obor vzdělávání základní škola speciální.


Určitě si všimnete, že pro jednoho žáka jsou pomůcky připravované za pomoci Braillova písma.
Práce asistenta pedagoga je náročná a vyžaduje úzkou spolupráci s dítětem, učitelem a rodičem. Našim asistentkám se to velmi daří.

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj