ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zápis do 1. třídy

V pátek dne 10.4.2019 od 12:00 do 16:00 proběhne zápis do prvních tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Přijďte se seznámit s prostředím, kde budou vaše děti vzdělávány dle jejich individuálních potřeb. Více informací zde.

Opět vystupuje v Domově seniorů Sluníčko

Naši žáci pod vedením paní učitelek a asistentky pedagoga rozdávali radost svým vystoupením seniorům v Domově Sluníčko. Vyrobili pozvánku a všem se-niorům popřáli přáníčkem Veselé Velikonoce. Senioři si pro ně na oplátku při-pravili vlastnoručně vyrobené plátěné postavičky zvířátek. Všichni zúčastnění měli velkou radost, která určitě přispěje ke krásnému prožívání Velikonoc a jar-ního období.
Všem účinkujícím děkujeme a poděkování patří i seniorům a zaměstnancům Do-mova Sluníčko za vřelé přijetí a dárky pro žáky.

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj