ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zápis do 1. třídy

V pátek dne 20.4.2018 od 9:00 do 14:00 proběhne zápis do prvních tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Přijďte se seznámit s prostředím, kde budou vaše děti vzdělávány dle jejich individuálních potřeb. Více informací zde.

Organizace zahájení školního roku 2017/2018

Ředitelka školy Vám děkuje, že jste si vybrali naši školu pro vzdělávání Vaší dcery, Vašeho syna. Tímto Vás informuje o organizaci prvních dnů školního roku 2017/2018

Zahájení školního roku proběhne pondělí 4.9.2017

Škola přivítá nové prvňáčky a nové žáky.

V pondělí 4. 9. 2017 – bude škola otevřena v 7,45 hod.. Třídní učitelé převezmou své žáky v přidělených šatnách. Od 8,00 hod. bude probíhat slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy. Při slavnostním zahájení budou přivítáni prvňáčci a noví žáci. Po slavnostním zahájení (cca 15 min.) se žáci rozejdou se svými třídními učiteli do svých kmenových tříd, kde se spolu s třídním učitelem/kou seznámí s organizací školního roku. Vyučování bude ukončeno v 9,00 hod.

Škola v pondělí 4. 9. 2017 nezajišťuje provoz ŠD a ŠJ. Žáci odchází v 9,00 hod. domů sami nebo v doprovodu svých zákonných zástupců.

Školní jídelna – výdejna v naší škole zahájí provoz úterý 5. 9. 2017.

Stravenky lze zakoupit v budově ŠD na ul. Klegova v Ostravě –Hrabůvce, tel: 596 787 636, www.zslukasove.cz

Noví žáci se musí osobně zaregistrovat u vedoucí jídelny.

• Stravné se prodává vždy 2 poslední dny v měsíci, pokud na tyto dny nepřipadnou prázdniny.
• Doplňkový prodej stravného je zajištěn denně od 7.00 hod. do 8.00 hod.

Vedoucí školní jídelny při ZŠ: Šárka Hrabicová
Adresa: Klegova 29A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Telefon:
• 596 787 636 (kancelář vedoucí školní jídelny)
• 724 056 862 (mobil vedoucí školní jídelny)
E-mail: jidelna@zslukasove.cz (kancelář vedoucí školní jídelny)

Školní družina zahájí provoz v úterý 5. 9.2017

Vychovatelky ŠD budou v pondělí 4. 9. 2017 přijímat přihlášky do ŠD.

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Přednostně budou přijímáni žáci pracujících rodičů a žáci 1. stupně. Počet žáků na jedno oddělení do 14 žáků (přihlédnuto bude k věku a speciálním potřebám žáků).

Ranní družina od 6, 00 hod., ukončení činnosti ŠD v 16,30 hod.

Do ranní družiny mohou docházet i žáci, kteří odpoledne nenavštěvují ŠD.

Školní družina – provoz od 6,00 – 7,45 hod., 11,35 – 16, 30 hod..

Školní družina ve školním roce 2017/2018 zpoplatněna – 200,– Kč na měsíc.

Vyučování od úterý 5. 9. 2017 do pátku 8. 9. 2017

Úterý 5. 9. 2017 až pátek 8. 9. 2017 – vyučování bude pro všechny ročníky ZŠ (běžná, praktická, speciální) probíhat od 8,00 do 11,35 hod..

Od pondělí 11.9.2017 zahájeno vyučování dle rozvrhu.

Během týdne budou žáci seznámeni se Školním řádem, bezpečností a s prostředím školy. Zákonným zástupcům rozdány formuláře pro vyplnění údajů nutných do školní matriky, výňatek Školního řádu. Zákonným zástupcům prostřednictvím žáků rozdána nabídka zájmových kroužků, a přehled třídních schůzek, akce školy a jiné. Rodiče prvňáčků ve spolupráci s třídním učitelem mohou první týden upravit docházku svého dítěte do vyučování.

Žáci si ve školním roce budou hradit pracovní sešity – informace u třídních učitelů.

Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel ZŠ U Haldy, který se podílí finančně i organizačně na akcích školy. Finanční prostředky získává od zákonných zástupců žáků na celý školní rok. Příspěvek činí 200 Kč na rok (tj. necelých 17 Kč na měsíc).

Škola bude spolupracovat se Spolkem ADAM (autistické děti a my) v Havířově.

Ve školním roce 2017/2018 bude ve škole působit školní psycholog. Podrobnější informace budou sděleny v září.

Ředitelství školy, všichni pedagogičtí pracovníci i správní zaměstnanci přejí Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok 2017/2018

V Ostravě 21.8.2017
Mgr. Jařabáčová Dana, řed. školy

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj