ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zápis do 1. třídy

V pátek dne 10.4.2019 od 12:00 do 16:00 proběhne zápis do prvních tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Přijďte se seznámit s prostředím, kde budou vaše děti vzdělávány dle jejich individuálních potřeb. Více informací zde.

Organizace zahájení školního roku 2018/2019

Ředitelka školy Vám děkuje, že jste si vybrali naši školu pro vzdělávání Vaší dcery, Vašeho syna. Tímto Vás informuje o organizaci prvních dnů školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku proběhne pondělí 3.9.2018

Škola přivítá nové prvňáčky a nové žáky.

V pondělí 3. 9. 2018 – bude škola otevřena v 7,45 hod.. Třídní učitelé převezmou své žáky v přidělených šatnách. Od 8,00 hod. bude probíhat slavnostní zahájení školního roku v tělocvičně školy. Při slavnostním zahájení budou přivítáni prvňáčci a noví žáci. Po slavnostním zahájení (cca 15 min.) se žáci spolu s rodiči rozejdou se svými třídními učiteli do svých kmenových tříd, kde se spolu s třídním učitelem/kou seznámí s organizací školního roku. Rodičům zejména prvňáčků bude sděleno, co dítě bude potřebovat do vyučování (běžné vybavení prvňáka – aktovka, pouzdro, pastelky, fixy, guma, tužky, vodové barvy, štětce, skicák apod.). Vyučování bude ukončeno v 9,00 hod.

Škola v pondělí 3. 9. 2018 nezajišťuje provoz ŠD (školní družina) a ŠJ (školní jídelna). Žáci odchází v 9,00 hod. domů sami nebo v doprovodu svých zákonných zástupců.

Školní jídelna – výdejna v naší škole zahájí provoz úterý 4. 9. 2018. Stravenky lze zakoupit v budově ŠD na ul. Klegova v Ostravě –Hrabůvce, tel: 596 787 636, www.zslukasove.cz

Noví žáci se musí osobně zaregistrovat u vedoucí jídelny.

• Stravné se prodává vždy 2 poslední dny v měsíci, pokud na tyto dny nepřipadnou prázdniny.
• Doplňkový prodej stravného je zajištěn denně od 7.00 hod. do 8.00 hod.

Vedoucí školní jídelny při ZŠ: Šárka Hrabicová
Adresa: Klegova 29A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Telefon:
• 596 787 636 (kancelář vedoucí školní jídelny)
• 724 056 862 (mobil vedoucí školní jídelny)
E-mail: jidelna@zslukasove.cz (kancelář vedoucí školní jídelny)

Školní družina zahájí provoz v úterý 4. 9.2018

Vychovatelky ŠD budou v pondělí 3. 9. 2018 přijímat přihlášky do ŠD.

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Přednostně budou přijímáni žáci pracujících rodičů a žáci 1. stupně. Počet žáků na jedno oddělení do 14 žáků (přihlédnuto bude k věku a speciálním potřebám žáků).

Ranní družina od 6, 00 hod., ukončení činnosti ŠD v 16,00 hod (pokud bude vážný zájem ze strany zákonných zástupců tak 16,30 hod.)

Do ranní družiny mohou docházet i žáci, kteří odpoledne nenavštěvují ŠD.

Školní družina – provoz od 6,00 – 7,45 hod., 11,35 – 16,00 (16,30 hod.).

Školní družina ve školním roce 2018/2019 zpoplatněna – 200,- Kč na měsíc.

Vyučování od úterý 4. 9. 2018 do pátku 7. 9. 2018

Úterý 4. 9. 2018 až pátek 7. 9. 2018 – vyučování bude pro všechny ročníky ZŠ (běžná, praktická, speciální) probíhat od 8,00 do 11,35 hod.. Školní družina provoz neomezen.
Od pondělí 10.9.2018 zahájeno vyučování dle rozvrhu.

Během týdne od 3.9. -10. 9. 2018 budou žáci seznámeni se Školním řádem, bezpečností a s prostředím školy. Zákonným zástupcům rozdány formuláře pro vyplnění údajů nutných do školní matriky, výňatek

Školního řádu. Zákonným zástupcům prostřednictvím žáků rozdána nabídka zájmových kroužků, a přehled třídních schůzek, akce školy a jiné. Rodiče prvňáčků ve spolupráci s třídním učitelem mohou první týden upravit docházku svého dítěte do vyučování.

Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel ZŠ U Haldy, který se podílí finančně i organizačně na akcích školy. Finanční prostředky získává od zákonných zástupců žáků na celý školní rok. Příspěvek činí 200 Kč na rok (tj. necelých 17 Kč na měsíc). První schůzka rodičů, kteří mají zájem pracovat ve Spolku je naplánovaná na 13. 9. 2018 v 15,30 hod.

Škola bude i nadále spolupracovat se Spolkem ADAM (autistické děti a my) v Havířově.

Ve školním roce 2018/2019 bude ve škole působit školní psycholog.

Ředitelství školy, všichni pedagogičtí pracovníci i správní zaměstnanci přejí Vám i Vašim dětem úspěšný školní rok 2018/2019.

V Ostravě 13.7.2018 Mgr. Jařabáčová Dana, řed. školy

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj