ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zápis do 1. třídy

V pátek dne 20.4.2018 od 9:00 do 14:00 proběhne zápis do prvních tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Přijďte se seznámit s prostředím, kde budou vaše děti vzdělávány dle jejich individuálních potřeb. Více informací zde.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby členů do Školské rady Základní školy, Ostrava – Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace z řad zákonných zástupců se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2017 v 16,00 hod. v jídelně školy.

Volby členů do Školské rady Základní škola, Ostrava – Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace z řad pedagogických pracovníků se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2017 ve 7,30 hod. ve sborovně školy.

Návrhy na členy školské rady přijímá písemně volební komise. Jména členů volební komise budou zveřejněna na nástěnce v budově školy.

21. 8. 2017
Mgr. Jařabáčová Dana, ředitelka školy

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj