ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zápis do 1. třídy

V pátek dne 10.4.2019 od 12:00 do 16:00 proběhne zápis do prvních tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Přijďte se seznámit s prostředím, kde budou vaše děti vzdělávány dle jejich individuálních potřeb. Více informací zde.

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje (např. případ vedení dokumentace školy, vedení školní matriky, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o přijetí, žádost o povolení individuálního vzdělávání a další dokumenty, které vyplývají z právních předpisů). Číst celý článek »

Opět vystupuje v Domově seniorů Sluníčko

Naši žáci pod vedením paní učitelek a asistentky pedagoga rozdávali radost svým vystoupením seniorům v Domově Sluníčko. Vyrobili pozvánku a všem se-niorům popřáli přáníčkem Veselé Velikonoce. Senioři si pro ně na oplátku při-pravili vlastnoručně vyrobené plátěné postavičky zvířátek. Všichni zúčastnění měli velkou radost, která určitě přispěje ke krásnému prožívání Velikonoc a jar-ního období.
Všem účinkujícím děkujeme a poděkování patří i seniorům a zaměstnancům Do-mova Sluníčko za vřelé přijetí a dárky pro žáky.
Číst celý článek »

Lesní škola (jaro-léto)

Stejně jako se na podzim a v zimě mohli žáci podívat do Lesní školy v Bělském lese, tak tato mož-nost pokračuje i na jaře a v létě, kdy ji postupně skoro všechny ročníky navštíví.
Číst celý článek »

Večer s Andersenem

23. března 2018 se nejen v České republice, ale i v dalších 30ti zemích světa sešli milovníci knih, aby oslavili výročí narození Hanse Christiana Andersena. Leitmotivem letošního pohádkového nocování byly příběhy z knihy Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Žáci 1. a 2. stupně měli mož-nost vyzkoušet mnoho různých aktivit týkajících se právě této knihy. Na závěr si připravili dort, do kterého dali na rozdíl od pejska a kočičky pouze samé dobroty. Poté se společně s rodiči vydali ve tmě spokojeně domů.
Číst celý článek »

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj