Vedoucí kroužku je Mgr. Radana Valošková společně s p. asistentkou Markétou Kubalovou .

Kroužek „Šikovné ruce“ vznikl spojením dvou původních kroužků, kroužku „Keramika“ a kroužku „ Šikovné ručičky“.

Dvanáct dětí je rozděleno do dvou skupin. V sudé týdny docházejí děti mladší, a v liché týdny děti starší. 

Tato zájmová činnost probíhá vždy ve čtvrtek od 12. 45 hod. do 13. 30 hod. v univerzální dílně naší školy.

Děti se učí pracovat s keramickou hlínou i s jinými materiály. Obtížnost zhotovení výrobků je přizpůsobena možnostem a věku dětí. Vyrábíme dárky k různým příležitostem a pro potěšení rodičů. Některé výrobky nás reprezentují i na mimoškolních soutěžích. V současné době se účastníme soutěže, vyhlášené firmou OVOMIX. Obrázky ovoce a zeleniny malované našimi dětmi mohou být vybrány k otištění do hry „ Pexeso“ .