ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zápis do 1. třídy

V pátek dne 20.4.2018 od 9:00 do 14:00 proběhne zápis do prvních tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Přijďte se seznámit s prostředím, kde budou vaše děti vzdělávány dle jejich individuálních potřeb. Více informací zde.

ZAPOJENÍ NAŠICH ŽÁKŮ DO PROJEKTU „ TADY SE ČTE!!!“

V letošním školním roce 2016/2017 se zapojila naše škola, do projektu KNIHOVNY MĚSTA OSTRAVY pod názvem TADY SE ČTE!!!.

Zástupcem naší školy jsou žáci IV. P. Žáci této třídy docházejí pravidelně do knihovny, navštěvují tematické besedy.

Pravidelně sdílejí své aktivity s knihou:

  • Vedení čtenářského deníku,
  • dramatizace přečteného textu i
  • návštěvy DOMU KNIHY (s tématem POZNEJ KNIHU) jsou také dalšími aktivitami.

Naší žáci se do všech aktivit zapojují podle svých možností s velkým nadšením a radostí.

© KMO

Projekt Tady se čte!!!

OSTRAVA: Knihovna města Ostravy uvedla Týden veřejných knihoven novou dílčí kampaní s názvem TADY SE ČTE!!! Cíleně podporující čtenářství ve školách. Jak ústřední knihovna v centru Ostravy na ul. 28. října 2, tak 27 poboček v městských obvodech úzce spolupracuje s ostravskými mateřskými a základními školami. Ty školní třídy, které navštěvují knihovny pravidelně, docházejí na tematické besedy či programově vedou své žáky ke čtení knih, získají v rámci kampaně označení v podobě kruhové nálepky TADY SE ČTE!!! Školní třída označená nálepkou kampaně se tak může stát motivací pro další kolektivy žáků a jejich pedagogy, aby návyk dětského čtenářství systematicky podporovali, a to například spoluprací se sítí knihoven. Jako první ocenění slavnostně přebrali od autorek projektu žáci 2. třídy Mgr. Sulkové z Ostrav- Bartovic. Projekt „Tady se čte!!!“ není časově omezen – stejně jako čtení…

Další naší aktivitou v KMO byla reprezentace naší školy na akci OD KNIH K MÉDIÍM, která se uskutečnila 15. 2. 2017. Naši žáci ZŠS z IV. P – Kristina Hošťálková, Jakub Vantuch a Štefan Kováč zpestřili tuto besedu svým vystoupením recitace. Vystoupení žáků se setkalo s velkým ohlasem u publika. Poděkování patří třídní učitelce Mgr. Kulaté Denise a asistentkám pedagoga Evě a Janě Harňákovým.

Třída IV. P si vytváří i ČTENÁŘSKÉ DENÍKY.

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj