ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zápis do 1. třídy

V pátek dne 10.4.2019 od 12:00 do 16:00 proběhne zápis do prvních tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Přijďte se seznámit s prostředím, kde budou vaše děti vzdělávány dle jejich individuálních potřeb. Více informací zde.

Volný čas – aktivní rozvíjení schopností a dovedností žáků s handicapem

Takový byl název projektu, který obdržel dotaci ve výši 20 000 Kč od ÚMOb-Jih v roce 2018. Číst celý článek »

Nadační fond RESIDOMO

Správní rada Nadačního fondu RESIDOMO udělila v tomto roce podporu 13 žádostem pro 8 organizací a naše škola byla jednou z nich. Číst celý článek »

Organizace zahájení školního roku 2018/2019

Ředitelka školy Vám děkuje, že jste si vybrali naši školu pro vzdělávání Vaší dcery, Vašeho syna. Tímto Vás informuje o organizaci prvních dnů školního roku 2018/2019
Číst celý článek »

Opět vystupuje v Domově seniorů Sluníčko

Naši žáci pod vedením paní učitelek a asistentky pedagoga rozdávali radost svým vystoupením seniorům v Domově Sluníčko. Vyrobili pozvánku a všem se-niorům popřáli přáníčkem Veselé Velikonoce. Senioři si pro ně na oplátku při-pravili vlastnoručně vyrobené plátěné postavičky zvířátek. Všichni zúčastnění měli velkou radost, která určitě přispěje ke krásnému prožívání Velikonoc a jar-ního období.
Všem účinkujícím děkujeme a poděkování patří i seniorům a zaměstnancům Do-mova Sluníčko za vřelé přijetí a dárky pro žáky.
Číst celý článek »

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj