Některá starší vydání našeho školního časopisu.

Haldovský zpravodaj č.3.

Haldovský zpravodaj č.2/2009

Haldovský zpravodaj č.1/2009
Haldovský zpravodaj č.3/2008
Haldovský zpravodaj č.2/2008