ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

ZÁPIS do 1. třídy

ZÁPIS do 1. třídy

Školní rok 2017/2018

Třídy pro žáky s poruchami chování.
Třídy pro žáky s lehkým mentálním postižením.
Třídy pro žáky se středně těžkým mentálním postižením.

Číst celý článek »

Publikace zabývající se profesní orientací a kreativitou učitele, které vydává učitel pracovní výchovy v naší škole pan PhDr. Jařabáč Ivan, Ph.D.

Odborná publikace s názvem „Komparace profesní orientace žáků s mentálním postižením“ se zabývá problematikou „kariérového poradenství“ u žáků s lehkým mentálním postižením na základních a středních školách v České republice a v Polsku. Práce je v mnoha ohledech důležitým počinem na poli speciální pedagogiky a srovnávací pedagogiky, protože zkoumá úroveň profesní přípravy a profesního uplatnění žáků s LMP na pozadí dvou rozdílných školských systémů, českého a polského.

Číst celý článek »

Vánoční plackobraní v ZŠ U Haldy

Srdečně vás zveme na odpočinkové odpoledne do naší školy. Můžeme se spolu, ve vánočním shonu, zastavit a posedět u dobrého bramboráku, vánočního kafíčka a shlédnout vánoční výzdobu prací našich žáků (výrobky budou i k zakoupení).

Číst celý článek »

Otevření místnosti SNOEZELEN na naší škole

Co je to SNOEZELEN

Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, u lidí s demencí a u chronicky nemocných pacientů. Cílem není jen uvolnění, pohoda a spokojenost, ale i stimulace smyslového vnímání a podpora rozvoje osobnosti jedince. Podpora se vztahuje na více oblastí vývoje: vnímání, emocionalitu, kognitivní procesy, komunikaci nebo motoriku.

Číst celý článek »

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj