ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zápis do 1. třídy

V pátek dne 20.4.2018 od 9:00 do 14:00 proběhne zápis do prvních tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Přijďte se seznámit s prostředím, kde budou vaše děti vzdělávány dle jejich individuálních potřeb. Více informací zde.

Vyhodnocení výtvarné soutěže „Za časů české královny Marie Terezie“

Téma soutěže je věnováno 300. výročí narození panovnice Marie Terezie. Odborná porota vybírala celkem z 2 895 došlých prací.
Bylo uděleno celkem 63 ocenění a dalších 10 čestných uznání a 2 speciální ceny.
Dalšími oceněními jsou Cena ministryně Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D., Cena ředitelky muzea PhDr. Markéty Pánkové a 3 Ceny ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského pro české školy v zahraničí.

Výsledky:
Seznam oceněných prací výtvarné soutěže „Za časů české královny Marie Terezie“
IV. kategorie – Prostorové práce:

1. cena: Vratislav Suchý, ZŠ speciální, Plzeň (Architektura doby Marie Terezie)
Michal Zikmund, ZŠ speciální, Plzeň (Architektura doby Marie Terezie)
2. cena: Matěj Bezůšek, SŠPU (Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín)
Dobrovolského 6, Hodonín (Sběratelské karty Marie Terezie a
jejích potomků)
3. cena: kolektiv žáků VI. třídy, ZŠ U Haldy, Ostrava – Hrabůvka (Učitelský stůl)

Čestné uznání – Marianna Mašlarová, VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf (Model barokních šatů).
Zdroj www.npmk.cz

Poděkování patří za vedení žáků VI. tř. třídní učitelce Mgr. Benešové Haně.
Do soutěže zaslali své výrobky i žáci 8. a 9. ročníku pod vedením třídní učitelky Mgr. Čechové Heleny.
Oběma třídním učitelkám a žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj