ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zápis do 1. třídy

Dne 20.4.2020 proběhne zápis do prvních tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Dle sdělení pana ministra školství bude zápis/odklad do 1. ročníků probíhat bez účasti dětí a i Vás zákonných zástupců.Více informací zde.

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační  gramotnosti žáků základních škol

V projektu žáci 8. ročníku rozvíjejí všechny složky čtenářské a informační gramotnosti potřebné pro úspěšnou orientaci v textech a psaných materiálech. Čtenářská gramotnost je nejdůležitější složkou gramotnosti vůbec. Žáci si osvojují schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti. V tomto smyslu prolíná čtenářská gramotnost všemi ostatními oblastmi.

V oblasti textové (literární ) gramotnosti rozvíjíme znalosti a dovednosti, které jedinec potřebuje k porozumění a následnému využití informací především za souvislých typů textů (beletrie, básně, komentáře, novinové články atd.). Věnujeme se četbě denního tisku a dovednosti získávání podstatných informací (oddělit podstatné od nepodstatného), aktivnímu výběrovému čtení  na pokračování.

V oblasti dokumentové gramotnosti, která zahrnuje porozumění různým typů dokumentů a tiskopisů, žáky seznamujeme s jízdními řády, grafy, tabulkami, pokyny, instrukcemi na Projekt EU čtenářská gramotnostvýrobcích, formuláři atd.

K vyhledávání informací a neznámých pojmů využíváme informační technologie – internetu. 

      

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj
Projekt MAP

MAP

S roboty napříč předměty

MAP