Vrácení hotovosti

26. 6. – 29. 6. 2023 7:00 – 8:00 hod
Bude probíhat vrácení zůstatku v hotovosti.

Přeplatky inkasních plateb budou zasílány zpět na účet.

Přílohy:

  1. vrácení_hotovosti.doc

Upozornění!

  • Obědy pro strávníky se vaří do 29. 6. 2023.
  • Poslední odhlášky a přihlášky obědů na měsíc červen budou přijímány do pondělí 26.6.2023 do 12:00 hod.

Po této době se již obědy nedají odhlásit, ani dokoupit. Objednanou stravu je možno odebrat do jídlonosiče.

Přílohy:

  1. upozornění.doc