ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Práce s počítačem

Žáci pracují s nejmladší a nejrychleji se rozvíjející informační gramotnosti (new/third/computer literacy). V některých zdrojích bývá označována jako počítačová gramotnost, třetí gramotnost nebo e-gramotnost. Při projektu je využito průřezového tématu „Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech.

Při práci využíváme elektronická média (např. počítač, mobilní telefon, interaktivní tabuli) a jejich programové vybavení.

Rozvíjíme dva okruhy vědomostí a dovedností:

  • ovládání a využívání výpočetní techniky

  • využívání informačních technologií při vyhledávání informací

Přiložené prezentace jsou nejlepší práce žáků VII a VIII třídy.

Česká republika

Evropská unie

Ostrava

Polsko

Slovensko

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj
Projekt MAP

MAP

S roboty napříč předměty

MAP