ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

PROJEKT „Učíme se činnostmi“

TENTO PROJEKT „Učíme se činnostmi“ HRAZEN Z DARU

ZŠ U Haldy 66 v Ostravě – Hrabůvce získalo od ČSOB prostřednictvím rodiče zaměstnaného u ČSOB dar ve výši 30 000 Kč.

Projekt byl zaměřený na žáky s diagnózou ADHD, vývojovými poruchami chování a učení. Cílem bylo pomocí audiovizuální techniky, didaktických pomůcek, materiálního zabezpečení trávení volného času podporovat a rozvíjet osobnostní a sociální rozvoj, podpořit schopnost učit se, rozvíjet kompetence učení, zvládání konfliktů, zažít úspěch.

V rámci projektu zakoupen notebook – procvičování a upevňování učiva, CD přehrávače – poslech textu, literární a hudební výchova, relaxační techniky, didaktické pomůcky pro reedukaci poruch učení, pomůcky napomáhající v orientaci v čase, prostoru, materiální zabezpečení zájmového kroužku. Dotace byla využita na projektový den „Kdo si hraje nezlobí“ – kde si žáci mohli na stanovištích plni jednotlivé úkoly. Vedení žáků k dodržování pravidel chování, podpoření pocitu radosti z úspěchu.

Dar z ČSOB podpořil pozitivně výchovně vzdělávací proces u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj
Projekt MAP

MAP

S roboty napříč předměty

MAP