Globální čtení

V rámci šablony 1/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti jsem vytvořila POMUCKU K ROZVOJI GLOBÁLNÍHO ČTENÍ,

k pochopení spojení slova s konkrétním obrázkem. Tato sada 36 vzdělávacích materiálů je věnována vzdělávání v oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je určena žákům s PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA a žákům se středním mentálním postižením.

Učební pomůckou je soubor obrázků v šanonech – tématické celky: ŠKOLA, RODINA, HRAČKY, DOPRAVA.

K pomůcce patří další soubory obrázků tématických celků: POTRAVINY, OVOCE, ZELENINA, ZVÍŘATA, PŘÍRODA, NAŠE TĚLO, NÁBYTEK, KUCHYŇ, NÁŘADÍ, PTÁCI, HYGIENA, OBLEČENÍ A SLOVESA.

Žák pracuje se zafoliovanými kartami, které poskytují obrázky v trojím provedení a k nim příslušná slova, napsána hůlkovým písmem. Vše je podlepeno suchým zipem pro jednoduchou manipulaci. Karty slouží k přemístění obrázků k jednotlivým slovům, k přemístění slov k obrázkům, ke kombinaci slov z různých témat, ke členění slov na písmena, k přiřazování správných obrázků k jednotlivým slovům ve sloupci, ke tvorbě vět na lištu ze suchého zipu spojením podstatného jména se slovesem, k sestavování krátkých textů o 2-3 větách, k přiřazování vlastností a barev k věcem na obrázcích apod.

 

Mgr. Zdeňka Holasová, učitelka

 

Comments are closed.