Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje (např. případ vedení dokumentace školy, vedení školní matriky, žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o přijetí, žádost o povolení individuálního vzdělávání a další dokumenty, které vyplývají z právních předpisů).

Zákonní zástupci žáků obdrželi podrobnou Informaci o zpracování osobních údajů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 7hgfdzv, e-mailem sk_uhaldy@volny.cz nebo poštou na adrese Základní škola U Haldy 66, Ostrava-Hrabůvka, PSČ: 700 30.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních dat pro školu je:
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,
IČ: 25884646,
sídlo: Vítkovická 1994/22, 702 18 Ostrava,
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz.
Na uvedeném e-mailu lze pověřence rovněž kontaktovat, pro účely komunikace s pověřencem přednostně využívejte tohoto e-mailu.

V Ostravě 22.5.2018
Mgr. Jařabáčová Dana, řed. školy

Oficiální dokumenty:
Informace o zpracování osobních údajů ve škole
Vnitřní Směrnice web

Comments are closed.