ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Nadace Multicraft

Projekt: „Nákup a instalace dvou posilovacích strojů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“.
Nadační příspěvek č. 252019
Realizace projektu „Nákup a instalace dvou posilovacích strojů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“,

byla zafinancována Nadací Multicraft. Nadace Multicraft, která částkou 38 000,- Kč přispěla na zakoupení a instalaci dvou posilovacích strojů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci měli možnost v letošním teplém podzimu využít možnosti zacvičit si na posilovacích strojích.
Cvičením jsme rozvíjeli sociální kompetence, navozovali kamarádské prostředí, posilovali fyzické schopnosti a dovednosti žáků, rozvíjeli kladný vztah k pohybu.
Děkujeme Nadaci Multicraft, že nám umožnila nákup dvou posilovacích strojů, a tím žáci se zdravotním postižením mohli realizovat formou tělovýchovných činností. Projekt splnil očekávání a své cíle a bude i nadále přínosem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nadace Multicraft web

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj
Projekt MAP

MAP

S roboty napříč předměty

MAP