ORGANIZACE ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Zahájení školního roku proběhne úterý 1. 9. 2020
Školní jídelna – výdejna v naší škole zahájí provoz ve středu 2. 9. 2020

Ředitelka školy Vám děkuje, že jste si vybrali naši školu pro vzdělávání Vaší dcery, Vašeho syna. Tímto Vás informuje o organizaci prvních dnů školního roku 2020/2021.
Jsme rádi, že můžeme opět přivítat své žáky a Vás zákonné zástupce.

Zahájení školního roku proběhne úterý 1. 9. 2020

V úterý 1. 9. 2020 – bude škola otevřena v 7,40 hod.. Třídní učitelé převezmou své žáky v přidělených šatnách. Od 8,00 hod. bude probíhat zahájení školního roku v tělocvičně školy. Při slavnostním zahájení budou přivítáni prvňáčci a noví žáci. Po slavnostním zahájení (cca 15 min.) se žáci spolu s rodiči rozejdou se svými třídními učiteli do svých kmenových tříd, kde se spolu s třídním učitelem/kou seznámí s organizací školního roku.

Organizace zahájení školního roku 1. 9. 2020 může být z důvodu aktuální epidemiologické situace změněna (přivítání by proběhlo pouze ve třídách).

Rodičům zejména prvňáčků bude sděleno, co dítě bude potřebovat do vyučování (běžné vybavení prvňáka – aktovka, pouzdro, pastelky, fixy, guma, tužky, vodové barvy, štětce, skicák apod.)

Vyučování bude ukončeno nejpozději v 9,00 hod.

Škola v úterý 1. 9. 2020 nezajišťuje provoz ŠD (školní družina) ani ŠJ (školní jídelna). Žáci odchází v 9,00 hod. domů sami nebo v doprovodu svých zákonných zástupců.

Školní jídelna – výdejna v naší škole zahájí provoz ve středu 2. 9. 2020

Stravenky lze zakoupit v budově ŠD na ul. Klegova v Ostravě –Hrabůvce, tel: 596787636, www.zslukasove.cz

Noví žáci se musí osobně zaregistrovat u vedoucí jídelny.

 • Stravné se prodává vždy 2 poslední dny v měsíci, pokud na tyto dny nepřipadnou prázdniny.
 • Doplňkový prodej stravného je zajištěn denně od 7.00 hod. do 8.00 hod.
 • Vedoucí školní jídelny při ZŠ: Šárka Hrabicová Adresa: Klegova 29A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Telefon:

 • 596 787 636 (kancelář vedoucí školní jídelny)
 • 724 056 862 (mobil vedoucí školní jídelny)
 • E-mail: jidelna@zslukasove.cz (kancelář vedoucí školní jídelny)

  Školní družina zahájí provoz ve středu 2.9.2020.

  Vychovatelky ŠD budou v úterý 1. 9. 2020 přijímat přihlášky do ŠD.
  O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Přednostně budou přijímáni žáci pracujících rodičů a žáci 1. stupně. Počet žáků na jedno oddělení do 14 žáků (přihlédnuto bude k věku a speciálním potřebám žáků).

  Ranní družina od 6, 00 hod., ukončení činnosti ŠD v 16,30 hod.
  Do ranní družiny mohou docházet i žáci, kteří odpoledne nenavštěvují ŠD.
  Školní družina – provoz od 6,00 – 7,40 hod., 11,35 – 16,30 hod.
  Školní družina ve školním roce 2020/2021 zpoplatněna – 200,– Kč na měsíc.

  Vyučování od středy 2. 9. 2020 do pátku 4. 9. 2020

  Od středy 2. 9. 2020 do pátku 4. 9. 2020vyučování bude pro všechny ročníky ZŠ (běžná, praktická, speciální) probíhat od 8,00 do 11,35 hod..

  Školní družina provoz neomezen (6,00 – 16,30 hod.).

  Během dnů od 2. 9. – 4. 9. 2020 budou žáci seznámeni se Školním řádem, bezpečností a s prostředím školy. Zákonným zástupcům rozdány formuláře pro vyplnění údajů nutných do školní matriky, výňatek Školního řádu. Rodiče prvňáčků ve spolupráci s třídním učitelem mohou první týden upravit docházku svého dítěte do vyučování.

  Při škole pracuje Spolek rodičů a přátel ZŠ U Haldy, který se podílí finančně i organizačně na akcích školy. Finanční prostředky získává od zákonných zástupců žáků na celý školní rok. Příspěvek za školní rok 2019/2020 činil 200 Kč na rok (tj. necelých 17 Kč na měsíc).
  Škola bude i nadále spolupracovat se Spolkem ADAM (autistické děti a my) v Havířově.
  Ve školním roce 2020/2021 bude ve škole působit školní psycholog.
  Ředitelství školy, všichni pracovníci školy Vám přejí úspěšný a klidný školní rok 2020/2021.

  V Ostravě 17. 8. 2020 Mgr. Jařabáčová Dana, řed. školy

  Comments are closed.