Pěkné prázdniny

Vysvědčení předáno (30. 6. 2020) a pro žáky hurá na prázdniny.

vysvědčení

Všichni pedagogičtí pracovníci děkují rodičům a zákonným zástupcům za spolupráci v nelehkém školním roce 2019/2020. Těšíme se na Vás 1. 9. 2020.
Za všechny zaměstnance školy Vám přejí pěkné a slunečné léto a hodně zdraví.

Mgr. Jařabáčová Dana, ředitelka školy

zmrzlina

Comments are closed.