ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zápis do 1. třídy

Dne 20.4.2020 proběhne zápis do prvních tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Dle sdělení pana ministra školství bude zápis/odklad do 1. ročníků probíhat bez účasti dětí a i Vás zákonných zástupců.Více informací zde.

Preventivní aktivity v naší škole

V prvním pololetí školního roku 2019/2020 v naší škole proběhlo a proběhne několik besed, které měly a mají za úkol informovat naše žáky a učitele o situacích, kterým musíme společně předcházet, o prevenci sociálně patologických jevů.

První větší aktivitou byly besedy s příslušnicemi Městské policie Ostravy, které našim žákům připravily program podle věku. Naší nejmladší druháci se takto například seznámili s tématem Bezpečně ze školy domů. Naši nejstarší deváťáci naopak s tématem Zájmy chráněné trestním zákonem. Za to velice děkujeme.
Program VZPoura úrazům se zabývá prevenci úrazů u dětí a mladistvých, pořádáním edukačních setkání s hendikepovanými pracovníky VZP ČR. Vozíčkáři naším žákům téma nádherně popsali, seznámili je se svým životním omylem, díky kterému se dostali na kolečkové křeslo. Především je nabádali k opatrnosti nejen o sebe, ale i jejich blízké. Během pár sekund si můžeme ublížit s následky do konce života.
Národní zdravotní ústav na naší škole provedl preventivní aktivitu, která byla zamířena na naše nejstarší žáky. Týkala se prevence rizikového sexuálního chování mládeže, což je mnohdy opomíjené, ale velice důležité téma pro naše dospívající. Mgr. Anna Šnajdrová žáky seznámila se vším ohledně bezpečnosti, co potřebují před vstupem do sexuálního života znát a vědět.
Český červený kříž naše vycházející deváťáky po dva dny připraví na situace, které se mohou stát každému z nás. Žáci projdou kurzem první pomoci, který nejen ve svém pracovní, ale i osobním životě využijí. Ale doufejme, že nebudou nikdy muset.
Na konci listopadu na naší škole proběhne vzdělávací program organizace Nebuď oběť, který se zabývá šikanou, kyberšikanou a sextingem. Zaměřen bude na žáky 2. stupně, kteří se bohužel s tímto tématem setkávají díky sociálním sítím čím dál častěji.
Poslední aktivitou roku 2019 bude návštěva programu Tonda Obal na cestách společnosti EKO-KOM. Celá škola bude proškolena světem třízení a recyklace, abychom společně pomáhali naší planetě a zbytečně jí neničili. Což se nám díky spolupráci jak s touto organizací, tak s OZO Ostrava, která poskytla škole kontejnery na třízení plastu a papíru, úspěšně daří.

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj
Projekt MAP

MAP

S roboty napříč předměty

MAP