ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Sběrová akce

OS rodičů a přátel ZŠ U Haldy Ostrava

OD 8. října do 8. listopadu 2013

Papír rozdělte do balíků na noviny a časopisy.

Tyto balíky doneste před začátkem vyučování, papír doma zvažte a se jménem nahlaste panu školníkovi.

Výtěžek sběru bude použit na celoškolní akce pořádané OS rodičů a přátel ZŠ U Haldy

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj
Projekt MAP

MAP

S roboty napříč předměty

MAP