Sběrová akce

OS rodičů a přátel ZŠ U Haldy Ostrava

OD 8. října do 8. listopadu 2013

Papír rozdělte do balíků na noviny a časopisy.

Tyto balíky doneste před začátkem vyučování, papír doma zvažte a se jménem nahlaste panu školníkovi.

Výtěžek sběru bude použit na celoškolní akce pořádané OS rodičů a přátel ZŠ U Haldy

Comments are closed.