Výtvarná výchova a pracovní výchova

Pod vedením paní učitelky Pavly Pustkové žáci tvoří různými výtvarnými technikami.
Díky výtvarným a pracovním činnostem se děti naučí správně držet tužku, štětec, stříhat nůžkami a další dovednosti.

Přečtěte si celý dokument.

Comments are closed.