ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Zápis do 1. třídy

Dne 20.4.2020 proběhne zápis do prvních tříd pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Dle sdělení pana ministra školství bude zápis/odklad do 1. ročníků probíhat bez účasti dětí a i Vás zákonných zástupců.Více informací zde.

Zápis do 1. třídy

Zápis se koná ve středu 10. dubna 2019 od 12,00 hod. do 16,00 hod.
(termín možné domluvit telefonicky i na jiný den, nebo čas a to do 28.4.2019). (s sebou rodný list, OP, zprávu s doporučením pro přijetí ke speciálnímu vzdělávání z PPP, SPC, nutný souhlas zákonných zástupců).

Věnujeme se výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacímí potřebami (porucha chování, mentální postižení – lehké a střední těžké, autismus).

ŠKOLA s dlouholetou tradicí v oblasti speciálního školství (od roku 1950) nabízí:

  • Třídy pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením,
  • dílny a pracovny pro rozvoj jemné motoriky,
  • dvě tělocvičny, Snoezelen, cvičnou kuchyňku, cvičný obchod
  • počítačovou učebnu s dataprojektorem, připojení k síti Internet, dvě interaktivní tabule, interaktivní tabule i ve třídách pro žáky s poruchami chování,
  • výtah, školní jídelnu-výdejnu, školní družinu, zájmové krooužky,
  • odborně připravený pedagogický tým.

Těšíme se Vás a Vaše děti.

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj
Projekt MAP

MAP

S roboty napříč předměty

MAP