Zápis do 1. třídy

Zápis se koná ve středu 12.4.2023, ve čtvrtek 13.4.2023 od 14,00 – 17,00 hod.

Rodiče, máte dítě, které potřebuje speciálně vzdělávací přístup?
Věnujeme se výchově a vzdělávání zdravotně postižených žáků (porucha
chování, mentální postižení – lehké a středně těžké, autismus).

Přílohy:

  1. ZÁPIS-2023.pdf
  2. Žádost-o-přijetí-dítěte-do-ZŠ.pdf
  3. Žádost-o-odklad-povinné-školní-docházky-2023-2024.pdf
  4. Dotazník-k-zápisu-odkladu.pdf

Comments are closed.