Zásady první pomoci

Každému z nás se může stát situace, kdy je život osob nám blízkých ohrožen. V tuto chvíli je jediné řešení a to je jeho záchrana. 21. 11. 2017 proto v naší škole proběhla beseda, která měla žáky obeznámit se zásadami první pomoci. Některé jistojistě znali, ale mnohé slyšeli poprvé.

Například aplikace záchranka, kterou si každý z nás může nainstalovat do svého chytrého telefonu. Její důležitost je možné spatřovat v tom, že v případě problému nám zjednoduší kontakt se záchrannou službou. Pokud Vás to zajímá více, vaše děti Vám ji určitě rádi popíší!

Comments are closed.