ZŠ pro žáky s poruchami chování, třídy pro žáky s mentálním postižením

Práce našich žáků
Prace nasich žáků
Anketa

Jak se vám líbí naše nové webové stránky?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

PROJEKT „Zdraví jako absence nemoci“

TENTO PROJEKT „Zdraví jako absence nemoci“ DOTOVANÝ Z PODPORY

Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ U Haldy – Ostrava za podpory ÚMOb-Jih uskutečnilo projekt pro žáky ZŠ U Haldy 66 – žáci se zdravotním postižením projekt „Zdraví jako absence nemoci“.

Projekt „Zdraví jako absence nemoci“ podpořil svými činnostmi (aktivitami) povědomí o zdravém životním stylu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projektový den: „DEN ZDRAVÍ“ (30.5.2014) svým zaměřením – stanoviště – upevňoval vědomosti, návyky sloužící k pravidelným činnostem, které ovlivňují zdraví člověka, žáci měli možnost ověřit si jak fungují smyslové orgány – chuť, zrak, sluch, hmat, dále pohyb jako důležitá součást zdraví – pohybová aktivita v tělocvičně, upevnění návyku správného umývání rukou. Dále si žáci vyzkoušeli První pomoc – masáž srdce – figurína – zajistil Červený kříž Ostrava.

OS rodičů a přátel školy zajistilo ovoce, zeleninu, zeleninové a ovocné nápoje „ Zdravé potraviny-co nás posiluje“ – členové OS se aktivně zapojili do projektu – vyráběli zeleninové a ovocné saláty a prezentovali je žákům – zdravá výživa, éčka v naší stravě – nebezpečí éček– připravili pro žáky i omalovánky ovoce, zeleniny. Zúčastnili se žáci 1. a 2. Stupně ZŠ.

Výčet činností:

• Zdravé potraviny – význam ovoce zeleniny, omalovánky ovoce, zeleniny

• Pohyb znamená život – pohybové aktivity v tělocvičně – opičí dráha, cvičení jógy, zumba

• Poznej podle chuti, zraku, sluchu, hmatu – manipulační činnosti navlékání, zatloukání,

Část projektu, na kterou OS rodičů a přátel školy využilo dotaci ÚMOb – Jih byla věnována posílení zdraví žáků pobytem v solné jeskyni Halos v Ostravě. 50 žáků mělo možnost strávit hodinu v solné jeskyni, byli seznámeni s působením solné jeskyně na zdraví zejména v zimním období. Rodiče žáků byli prostřednictvím letáčku informováni o použití dotace ÚMOb – Jih, která zajistila volný vstup žákům do solné jeskyně. Podle zájmu rodičů bude škola pokračovat již na náklady rodičů v návštěvách solné jeskyně. Rodiče tuto aktivitu OS rodičů a přátel ZŠ U Haldy – Ostrava přivítali.

Výčet činností:

• Pobyt v solné jeskyni – 50 žáků – 1. Stupeň

Celý projekt hodnotíme velmi pozitivně a jsme rádi za podporu ze strany ÚMOb –Jih ve formě dotace a spolupráce se zaměstnanci ZŠ U Haldy v Ostravě – Hrabůvce.

Předsedkyně OS Hošťálková Klára

 

 

        

Comments are closed.

Video

Den otevřených dveří a výstava prací našich žáků.

EU Peníze školám
EUpenizeskolam
Moravskoslezský kraj
MS kraj
Příspěvkové organizace
MS kraj
Projekt MAP

MAP

S roboty napříč předměty

MAP