PROJEKT „Zdraví jako absence nemoci“

TENTO PROJEKT „Zdraví jako absence nemoci“ DOTOVANÝ Z PODPORY

Občanské sdružení rodičů a přátel ZŠ U Haldy – Ostrava za podpory ÚMOb-Jih uskutečnilo projekt pro žáky ZŠ U Haldy 66 – žáci se zdravotním postižením projekt „Zdraví jako absence nemoci“.

Projekt „Zdraví jako absence nemoci“ podpořil svými činnostmi (aktivitami) povědomí o zdravém životním stylu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Projektový den: „DEN ZDRAVÍ“ (30.5.2014) svým zaměřením – stanoviště – upevňoval vědomosti, návyky sloužící k pravidelným činnostem, které ovlivňují zdraví člověka, žáci měli možnost ověřit si jak fungují smyslové orgány – chuť, zrak, sluch, hmat, dále pohyb jako důležitá součást zdraví – pohybová aktivita v tělocvičně, upevnění návyku správného umývání rukou. Dále si žáci vyzkoušeli První pomoc – masáž srdce – figurína – zajistil Červený kříž Ostrava.

OS rodičů a přátel školy zajistilo ovoce, zeleninu, zeleninové a ovocné nápoje „ Zdravé potraviny-co nás posiluje“ – členové OS se aktivně zapojili do projektu – vyráběli zeleninové a ovocné saláty a prezentovali je žákům – zdravá výživa, éčka v naší stravě – nebezpečí éček– připravili pro žáky i omalovánky ovoce, zeleniny. Zúčastnili se žáci 1. a 2. Stupně ZŠ.

Výčet činností:

• Zdravé potraviny – význam ovoce zeleniny, omalovánky ovoce, zeleniny

• Pohyb znamená život – pohybové aktivity v tělocvičně – opičí dráha, cvičení jógy, zumba

• Poznej podle chuti, zraku, sluchu, hmatu – manipulační činnosti navlékání, zatloukání,

Část projektu, na kterou OS rodičů a přátel školy využilo dotaci ÚMOb – Jih byla věnována posílení zdraví žáků pobytem v solné jeskyni Halos v Ostravě. 50 žáků mělo možnost strávit hodinu v solné jeskyni, byli seznámeni s působením solné jeskyně na zdraví zejména v zimním období. Rodiče žáků byli prostřednictvím letáčku informováni o použití dotace ÚMOb – Jih, která zajistila volný vstup žákům do solné jeskyně. Podle zájmu rodičů bude škola pokračovat již na náklady rodičů v návštěvách solné jeskyně. Rodiče tuto aktivitu OS rodičů a přátel ZŠ U Haldy – Ostrava přivítali.

Výčet činností:

• Pobyt v solné jeskyni – 50 žáků – 1. Stupeň

Celý projekt hodnotíme velmi pozitivně a jsme rádi za podporu ze strany ÚMOb –Jih ve formě dotace a spolupráce se zaměstnanci ZŠ U Haldy v Ostravě – Hrabůvce.

Předsedkyně OS Hošťálková Klára

 

 

        

Comments are closed.